Privacyverklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat overgangsklachtenvrij.nl / Natascha Gjaltema, als jouw behandelende therapeut, een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de eventueel uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die overgangsklachtenvrij.nl / Natascha Gjaltema, na jouw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Persoonsgegevens die verwerkt worden:

Overgangsklachtenvrij.nl / Natascha Gjaltema verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van haar diensten en/of omdat je deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt,
  bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken,
  in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app.
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Overgangsklachtenvrij.nl / Natascha Gjaltema verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • Gezondheid;
 • Genetische gegevens.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Overgangsklachtenvrij.nl / Natascha Gjaltema verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Correcte afhandeling van jouw betaling;
 • Verzenden van haar nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • De mogelijkheid je te bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren;
 • Overgangsklachtenvrij.nl / Natascha Gjaltema verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Overgangsklachtenvrij.nl / Natascha Gjaltema doet haar best om jouw privacy te waarborgen.
Dit betekent onder meer:

 • Zorgvuldige omgang van jouw persoonlijke en medische gegevens.
 • Ervoor zorgdragen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Als jouw behandelende therapeut heeft overgangsklachtenvrij.nl / Natascha Gjaltema als enige toegang
tot de gegevens in jouw dossier. Overgangsklachtenvrij.nl / Natascha Gjaltema heeft een wettelijke
geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing
  naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat overgangsklachtenvrij.nl / Natascha Gjaltema, een factuur kan opstellen.

Als er een andere reden toe is gebruik te maken van jouw gegevens, dan zal overgangsklachtenvrij.nl je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Overgangsklachtenvrij.nl / Natascha Gjaltema neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Als jij enigszins twijfelt aan een goede beveiliging of een andere reden hebt de beveiliging van jouw gegevens in eigen beheer te willen nemen, neem dan contact op via info@overgangsklachtenvrij.nl.

Do You Offer Access To Company Groups?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Do You Offer Access To Company Groups?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Do You Offer Access To Company Groups?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Work
Process
Do You Offer Access To Company Groups?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Do You Offer Access To Company Groups?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Do You Offer Access To Company Groups?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Other
Do You Offer Access To Company Groups?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Do You Offer Access To Company Groups?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Do You Offer Access To Company Groups?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Stuur een bericht

Adres

The Art of Living Well
Het Sterrenbeeld 25
5215 MK 's-Hertogenbosch

Telefoonnummer
Maak een afspraak